โทรสาร

(66)53 278 865

โทรศัพท์

(66)53 278 866

ทำการจองห้องพักผ่านทางเว็บไซต์จากนั้น
กรุณาโอนเงินมายังบัญชีด้านล่าง


ธนาคารกรุงเทพ สาขาช้างคลาน บจ.ภูทะวีเฮาส์
เลขที่บัญชี 423-0-73886-8
แล้วแจ้งการโอนเงินที่หน้า Payment Confirmation.

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก
เข้าพักได้ตั้งแต่เวลา บ่าย 2 โมง
ออกก่อนเวลาเที่ยงของอีกวัน

ที่อยู่ภูทะวีเฮาส์

152 ถนนพระปกเกล้า
ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : (66)53 278866
โทรสาร : (66)53 278865
อีเมล์
phoothaweehouse@hotmail.com