BLOG

โรงพิมพ์ออนไลน์ราคาถูกทางเลือกใหม่ยุค4.0 ธุรกิจและความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในการทำธุรกิจยุคนี้นอกจากจะให้ความสำคัญต่อตัวสินค้าของผู้ประกอบการแล้วต้องศึกษากลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ทันท่วงที ธุรกิจที่ไม่มีการปรับตัวเข้าหาลูกค้าและโลกยุคดิจิตอลประสบความล้มเหลวในวงการธุรกิจอยู่หลายรายธุรกิจตัวอย่างเช่นบริษัทฟิล์มโกดักที่ปรับตัวไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้าที่หันมาใช้งานกล้องดิจิตอลมากขึ้นทำให้ธุรกิจฟิล์มหายไปจากตลาดในยุคนี้ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของธุรกิจที่ปรับตัวไม่ทันยุคสมัย หรือ ธุรกิจที่ให้บริการล้างรูปที่ปัจจุบันมีการปรับตัวให้ลูกค้าสามารถนำไฟล์มาที่ร้านและสั่งพิมพ์รูปได้ทันทีและช่องทางออนไลน์ที่ลูกค้าสามารถสั่งพิมพ์รูปถ่ายได้จากที่บ้านและบริการชำระเงินออนไลน์ ลูกค้าเพียงแค่มารับรูปที่ร้านหรือบริการส่งถึงที่บ้าน สำหรับโรงพิมพ์ออนไลน์ก็เช่นกันที่ปัจจุบันมีการบริการเช่นเดียวกันกับธุรกิจที่ให้บริการล้างรูปที่สามารถสั่งงานได้จากที่บ้าน หรือที่ทำงานของลูกค้า การส่งไฟล์ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ทำได้ทันทีผ่านช่องทางออนไลน์ รวมทั้งการปรับแก้ไขงานก็สามารถทำได้รวดเร็วเช่นกัน ที่สำคัญต้นทุนราคาต่อหน่วยในการใช้บริการโรงพิมพ์ออนไลน์ราคาไม่แพง เนื่องจากมีการพัฒนาระบบการพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น สามารถลดขั้นตอนในการผลิตและลดอัตราการสิ้นเปลือง โดยข้อดีในการเลือก โรงพิมพ์ออนไลน์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.โรงพิมพ์ออนไลน์ สามารถช่วยตอบโจทย์ในเรื่องการสั่งผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ที่สามารถทำได้รวดเร็วรองรับงานด่วน7วัน 2.การทำงานมีความรวดเร็วในเรื่องการส่งไฟล์ต้นแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ โดยไม่ต้องเดินทางเสียค่าใช้จ่ายหลายต่อ 3.โรงพิมพ์ออนไลน์ สามารถผลิตขั้นต่ำ100ใบเพื่อเริ่มธุรกิจของท่านได้ทันที โดยที่ไม่ต้องสั่งจำนวนเยอะหรือเริ่มต้น 1000ใบเหมือนในอดีต 4.การแก้ไขงานกล่องบรรจุภัณฑ์สามารถทำได้ทันที 5.ราคากล่องบรรจุภัณฑ์ถูกกว่าในอดีต เนื่องจากโรงพิมพ์ออนไลน์มีการลดขั้นตอนการสิ้นเปลืองที่ส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนกล่องบรรจุภัณฑ์และเครื่องจักรที่มีความทันสมัยมากขึ้นทำให้ราคาในการผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ถูกลง การเลือกใช้โรงพิมพ์ออนไลน์จึงเป็นทางเลือกที่ผู้ประกอบการไม่ควรพลาดเพื่อให้สินค้าของท่านสามารถออกวางขายอย่างรวดเร็วทันต่อความต้องการของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา อย่างเช่นในปัจจุบันมีความนิยมสินค้าที่มีส่วนผสมของถ่าน(Charcoal) การออกสินค้าที่มีส่วนผสมตามเทรนของลูกค้าจึงต้องรีบให้ทันความต้องการในส่วนของการหาบรรจุภัณฑ์ก็เช่นกันควรเลือกกล่องบรรจุภัณฑ์ที่สามารถผลิตออกมาให้ทันบรรจุสินค้าของท่านเพื่อสามารถวางขายสินค้าได้ทันเทรนที่มีอยู่ในขณะนั้น เป็นการทำธุรกิจยุค4.0ที่รวดเร็ว ก้าวหน้า และยั่งยืน

หลักในการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์   การเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์นั้นโดยหลักๆ แล้วก็จะต้องเริ่มต้นจากการฝึกเขียนบทความวิจัยให้ถูกต้องเสียก่อน โดยการเขียนนั้นอันดับแรกเลยก็จะต้องเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนดไว้นั่นเอง โดยในวารสารที่จะต้องการตีพิมพ์นั้นก็จะต้องได้รับการตรวจสอบจาก Peer Review ของวารสารนั้นๆ เสียก่อนนะครับ ซึ่งการเขียนนั้นหลายๆ คนอาจจะคิดว่าง่ายแต่ถ้าศึกษาจริงๆ แล้วมันก็จะมีมากมายหลายตอนอยู่เช่นกันนั่นเอง ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเขียนบทความนั้นก็คงจะต้องใช้อักขระ คำพูด การใช้คำให้เหมาะสมกับเรื่องที่เราเขียน วารสารหรือบทความนั้นที่ดีนั้นก็ควรที่จะได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ เช่น สกว. หรือ สกอ. และเป็นวารสารที่มี impact factor ต่อเนื่องนั่นเอง โดยวารสารแต่ละชนิดนั้นก็ควรที่จะได้รับการอ้างอิงในแต่ลปี นอกจากนี้การตีพิมพ์วารสารนั้นก็จะต้องออกมาอย่างสม่ำเสมอตามวาระที่เรากำหนดนั่นเอง ในวารสารหนึ่งเล่ม หรืองานวิจัยหนึ่งเรื่องนั้น เราก็สามารถที่จะเขียนหลายบทความลงไปได้เช่นกันนะครับ โดยเราสามารถที่จะแบ่งหัวข้อหรือรายละเอียดย่อยออกไปก็ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามนั้นบทความที่ดีก็จะต้องมาจากงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นอย่างมาก และจะต้องเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นความรู้ใหม่ๆ หรืออาจจะนำมาต่อยอดและให้ความรู้มากยิ่งขึ้นต่อไปได้นั่นเงอ อย่างไรก็ตามนั้น การที่มีงานวิจัยที่มีคุณภาพนั้นก็คือ จะต้องมีการตั้งชื่อเรื่อง หลักการ เหตุผล การวางแผน การทดลอง การวิเคราะห์ผลและสรุปผล ตลอดจนอุปกรร์หรือเครื่องมือวัดนั้นก็จะต้องมีความแม่ยำ และเที่ยงตรงนั่นเอง อย่างไรก็ตามนั้นถึงแม้ว่าบทความหรืองานวิจัยของเราจะดีขนาดไหน แต่ถ้าเราจัดรูปแบบหรือฟอร์มไม่ดีนั้นก็จะทำให้บทความของเราดูไม่น่าสนใจก็เป็นไปได้เช่นกัน ดังนั้นบทความหรืองานวิจัยต่าง ๆ นั้นก็คือการที่เขียนเนื้อเรื่องเพื่อที่จะได้นำเสนอข้อเท็จจริงต่างๆ หรือความคิดเห็นต่างๆ โดยที่มีหลักฐาน มีข้อมูลมาอ้างอิง เพื่อให้สามารถตรวจสอบหรือต่อยอดได้ โดยมีเหตุผลที่น่าสนใจ น่าเชื่อถือ […]

ปัญหาในงาน โรงพิมพ์ การทำงานไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามแต่นั้นก็ล้วนแต่มีปัญหาในการทำงานแทบทุกงาน โดยงานของทาง โรงพิมพ์ นั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งงานที่มีปัญหามาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับไม่ใช่เพียงแค่งานพิมพ์เท่านั้นนะครับ การ รับพิมพ์งาน หรือ งานพิมพ์เอกสาร ต่างๆ ก็ล้วนแต่มีปัญหากันทั้งนั้น แต่ถ้าหากทั้งสองฝ่ายเกิดความไม่เข้าใจกัน มีความคลาดเคลื่อนกันนั้น ก็อาจจะเกิดปัญหาอันไม่พึ่งประส่งได้เช่นกันนั่นเอง ซึ่งในวันนี้นั้น เราก็จะมาอธิบายถึงปัญหาที่พบเจอกันบ่อยครั้งใน โรงพิมพ์ ซึ่งก็จะมีดังต่อไปนั่น ปัญหาที่พบเจอได้แทบจะบ่อยครั้งก็คงหนีไม่พ้น ปัญหาจาก สีของงานพิมพ์ที่ซ้ำอาจจะต่างจากสีต้นฉบับที่ได้ออกแบบไว้ โดยในแต่ละ โรงพิมพ์ นั้นก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่แตกต่างกันออกไปนะครับ โดยการเลือกร้านนั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ไม่ควรจะมองข้ามไปนะครับ เพราะว่าถ้าหากงานที่พิมพ์ออกมานั้น ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามแต่ แม้กระทั้ง งานพิมพ์เอกสาร ถ้าหากเกิดสีผิดเพี้ยนไปจากต้นแบบ ปัญหาเหล่านี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นกัน ดังนั้น การพิมพ์ครั้งแรกก็ควรที่จะให้ร้านมาเทียบกับต้นฉบับเพื่อที่จะได้ไม่เพี้ยนไปจากเดิมนั่นเอง Spot ไม่ตรง โดยตำแหน่งของการจัดองค์ประกอบต่างๆ นั้นก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนกันได้เช่นกันนะครับ ซึ่งปัญหาเหล่านี้นั้นก็เกิดขึ้นแทบจะทุก โรงพิมพ์ เช่นกัน ดังนั้นถ้าหากเราไม่ได้ รับจ้างพิมพ์งาน หรือไม่ได้ผลิตของขายจริงๆ ตรงจุดนี้ก็อาจจะมองผ่านๆ ไปได้เลย เพราะการที่จะทำให้มันเป๊ะทุกอันก็คงยากเกิดความสามารถของเรานั่นเอง การเคลือบสีแบบ PVC นั้นซึ่งการทำแบบนี้ก็อาจจะทำให้สีต้นฉบับนั้นดรอปลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับ โดยปัญหาเหล่านี้นั้นส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นกับนามบัตรของเรา แต่การเคลือบแบบนี้นั้นก็จะช่วยให้ผลงานหรือชิ้นงานของเรานั้นมีอายุยืนยาวมากยิ่งขึ้น ชิ้นงานสวยงาม เนียนเรียบสวยและสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าของชิ้นงานอันนี้ได้เป็นอย่างดีนั่นเอง อีกหนึ่งปัญหาที่เป็นปัญหาระดับชาตินั่นก็คือขอบไม่เท่ากัน […]

ชนิดของกระดาษในงาน โรงพิมพ์   ในปัจจุบันกระดาษที่ใช้ใน โรงพิมพ์ นั้นก็มีให้ลูกค้าสามารถที่จะเลือกใช้กันได้อย่างมากมายเลยะครับ ซึ่งในวันนี้กระดาษก็มีราคาที่ไม่แพงมากสักเท่าไร ขึ้นอยู่กับชิ้นงานของลูกค้าว่าสเปกที่ต้องการให้ออกมานั้นเป็นอย่างไรนั่นเอง ซึ่งเราก็สามารถที่จะจำแนกกระดาษและจัดแบ่งได้อย่างมากมายเลยนะครับโดยกระดาษที่ใช้ใน โรงพิมพ์ หรือใช้ในการ รับพิมพ์งาน นั้นก็มีให้เลือกอยู่กันเป็นจำนวนมากเช่นกัน ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณด้วยว่าจะได้กระดาษแบบไหนและเลือก โรงพิมพ์ ร้านไหนเข้ามาใช้งานนั่นเอง โดยในวันนี้นั้นเราก็สามารถที่จะจำแนกกระดาษออกมาได้อย่างมากมายเลยนะครับ ซึ่งก็มีดังต่อไปนี้ กระดาษปรู๊ฟ ซึ่งเป็นกระดาษที่เหมาะสมกับงานพิมพ์หนังสือพิมพ์ และงานเอกสารที่ไม่ต้องเน้นคุณภาพเท่าไร ซึ่งตาม โรงพิมพ์ ราคาถูก นั้นก็น่าจะมีให้เลือกดู เลือกใช้ กันอย่างมากมายอีกด้วย กระดาษแบงค์ ซึ่งเป็นกระดาษที่ไม่ได้เคลือบผิวมัน ซึ่งเหมาะกับการทำสำเนาหลายๆ ชั้นนั่นเอง กระดาษปอนด์ เป็นการดาษที่ใช้เคมีในการฟอก โดยเหมาะกับงานพิมพ์ที่ต้องความความงาม เช่น การออกแบบหรือรับพิมพ์สติ๊กเกอร์ ต่างๆ ซึ่งก็สามารถใช้กระดาษนี้ปริ้นตัวอย่างให้ลูกค้าดูได้เช่นกัน กระดาษอาร์ต เป็นกระดาษที่เหมาะสมกับงานพิมพ์ที่ต้องการความสวยงามเช่นกัน เช่น โบร์ชัวร์ หรือ แคตตาล็อกนั่นเอง กระดาษฟอกขาว นั้นก็เหมาะกับงานหนังสือพิมพ์ หรืองานที่พิมพ์เขียน กระดาษเหนียวนั้น ตาม โรงพิมพ์ ส่วนใหญ่ก็จะนิยมนำมาใช้พิมพ์พวกถุงกระดาษต่างๆ นั่นเอง กระดาษการ์ด นั้นเหมาะสำหรับใช้ทำปกหนังสือ หรือทำบรรจุภัณฑ์ที่มีราคาแพง […]